Інструкція з методики, техніки та організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках

ІНСТРУКЦІЯ З МЕТОДИКИ, ТЕХНІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОБАК МИСЛИВСЬКИХ ПОРІД НА ВИСТАВКАХ І ВИВОДКАХ

  1. Методика експертизи.

1.1. Експертиза на рингах виставок і виводок проводиться з метою оцінки особин різних порід мисливських собак для визначення придатності їх до племінного використання. Експертиза проводиться у відповідності до стандартів порід та коментарів до них і правил комплексної оцінки.

1.2. Експертиза проводиться Головою експертної комісії(далі експерт рингу), яким може бути експерт з мисливського собаківництва відповідної кваліфікації, який призначається відповідно до існуючих Положень організацією, що проводить виставку.

1.3. У питання експертизи, розміщення й оцінки собак на рингах виставковий комітет і організація, що проводить виставку, втручатися не мають права.

2. Техніка експертизи.

2.1. Для проведення експертизи виставковий комітет зобов’язаний підготувати обладнані ринги з твердим і рівним ґрунтом. Розміри рингів залежать від кількості собак, що проходять експертизу. Ринги повинні бути зручні для огляду собак і оцінки їх у русі (інтервал між розташованими по колу собаками повинен бути не менше 1,5 м).

Ринги повинні бути забезпечені:

а) столом, що має тент або навіс;

б) стільцями за числом осіб, що працюють на рингу;

в) письмовим приладдям, бланками необхідних відомостей і т.п.;

г) дерев’яним щитом, на який ставиться собака при описі, або столом – для опису норних собак;

д) вимірювальною лінійкою;

е) мегафоном або рупором;

ж) водою та вологими серветками.

3. Організація експертизи.

3.1. Експерт повинен:

а) до початку експертизи ознайомитися з представленим для роботи рингом і його устаткуванням;

б) проінструктувати своїх асистентів і стажистів, перевірити наявність необхідної документації;

в) по закінченні експертизи здати в Головну експертну комісію відомість собак, що пройшли експертизу та відомість комплексних оцінок собак, що віднесені до племінних класів.

3.1.1. Експерт має право: перевірити родовідні документи собак, їх дипломи за мисливські якості та довідки на нащадків з прикладеними до них копіями родоводів, або дипломів за мисливські якості та оцінки екстер’єру нащадків (ці документи здаються експертній комісії до початку експертизи).

3.2. Для кожної породи собак експертиза проводиться роздільно для псів і сук, вижлеців та вижловок (бажано на різних рингах, або псів та вижлеців раніше, сук та вижловок – пізніше),послідовно від молодшої вікової групи до старшої.

Примітка:

При наявності в породі не більше 10 собак усіх статевих і вікових груп дозволяється одночасний виклик їх на ринг, але оцінка екстер’єру і розміщення собак проводиться роздільно за статями і віковими групами.

3.3. План проведення експертизи встановлюється експертом:

– після перевірки наявності собак, що представлені на рингу, експерт приступає до експертизи, про що оголошує словами: “експертиза собак певної групи почата” і дає команду про початок руху собак по рингу, після чого виводити нових собак на ринг забороняється;

– усіх собак у рингу оглядають у русі (кроком, риссю) і стоячи;

– собаку, що стоїть, оглядають у природній позі, що не спотворює її дійсних форм і будови;

– огляд зубів і визначення прикусу, а також перевірка псів та вижлеців на крипторхізм, проводиться перед початком руху собак.

Рекомендується почати опис з останньої (гіршої) особини; після опису її виводять з рингу.

3.4. Експертиза собак проводиться у світлу пору дня.

3.5. В залежності від конкретних умов (кількості собак, часу, погоди) експерт може доручити попереднє розставлення собак асистентам або стажистам. При остаточному розставленні він аргументує асистентам і стажистам прийняті ним рішення.

3.6. Експерт у своїй роботі керується діючими стандартами порід та коментарями до них, «Положенням про проведення виставок і виводок», а також даною Інструкцією.

3.7. Під час проведення експертизи собак на рингу екстер’єрної оцінки враховуються як ознаки, тісно пов’язані з їхньою конституцією і фізичним розвитком, так і специфічні риси, характерні для кожної породи. Кожну собаку в ринзі потрібно розглядати з усіма якостями, недоліками або вадами, як єдине ціле, а не розцінювати її за окремими, ізольовано взятими, позитивними або негативними статями.

3.8. У залежності від якості екстер’єру і конституції собакам на рингу екстер’єрної оцінки присуджують оцінки: “Відмінно”, “Дуже добре”, “Добре”, “Задовільно” та “Поза породою”. Ці оцінки присуджують виходячи з наступного:

а) “Відмінно”і”Дуже добре” присуджують порідним собакам, що цілком відповідають вимогам стандарту, з добре вираженим статевим типом, типом конституції, характерним для породи, з розвинутим кістяком і мускулатурою, анатомічно правильно і гармонійно складеним, із головою правильних ліній і хорошим апаратом рухів.

При оцінці “Відмінно” допускаються лише одиничні, слабко виражені недоліки будови, що не впливають на племінне використання.

При оцінці “Дуже добре” собака може мати декілька недоліків, що не переходять у вади.

Для одержання цих оцінок собаки повинні бути у виставочних кондиціях, а породи, у котрих це передбачено стандартом, мати купований хвіст, встановленого стандартом розміру.

б) “Добре” присуджується собакам, типовим для породи, але які мають в екстер’єрі не більше двох вад(крім перерахованих у п. “г”), або ряд недоліків, а також собакам, що не мають бажаного для породи типу конституції або добре вираженого статевого типу;

в) “Задовільно” присуджується собакам, типовим для породи, але з рядом недоліківв екстер’єрі або більш, ніж з двома вадами, що роблять їх непридатними для племінного використання, або любу дискваліфікуючу ваду перелічену у п. “г”, а також кастрати, крипторхи, норні тер’єри з ростом вищим за стандартний більш як на 1 сантиметр одержують оцінку “Задовільно”, про що робиться запис у родоводі.

г) оцінку «Без оцінки» отримують собаки, що мають у своєму екстер’єрі риси, що вказують нанечистопородність: нетипове забарвлення,шерстний покрив та інші ознаки, не передбачені стандартом, або ті, що ставлять їх відповідно до стандарту поза породою.

3.9. Всі відхилення від стандарту діляться на недоліки, вади та дискваліфікуючі вади.

Недоліки- відхилення малопомітні, виражені в малому обсязі, що не заважають племінному використанню собаки.

Вади – відхилення різко помітні, що знижують або заважають племінному використанню.

Дискваліфікуючи вади – відхилення, при наявності яких, собака не використовується у племінній роботі.

3.10.Собакам, що мають відхилення від нормального ножицеподібного прикусу, визнаного, відповідно до стандарту дискваліфікуючою вадою, незалежно від ступеня виразності і кількості зубів, що неправильно ростуть, дається оцінка “задовільно”.

3.11. Собакам, у яких відсутній один або декілька різців, або налічується більш ніж шість різців, або вони зламані, що перешкоджає визначенню прикусу (це вирішується експертом-кінологом), або прикус залишився не оглянутим, оцінка дається також, як і при неправильному прикусі – “задовільно”, але в звіті вказується: “прикус визначити неможливо” або “прикус і зуби залишилися не оглянутими. Один уклінно поставлений окрайок основа якого стоїть в одному ряду з іншими різцями – є недоліком.

3.12. Під час проведення експертизи на рингу екстер’єрної оцінки необхідно враховувати особливості вікових груп:

а) собаки молодшої вікової групи відрізняються несформованістю, слабкістю мускулатури, деякою “лящеподібністю”, незграбністю, недостатньою розробленістю рухів і т.п. Всі ці особливості властиві даному вікові і тому не знижують оцінки;

б) собаки середньої вікової групи характеризуються закінченим ростом, більшою сухістю і міцністю, ніж у молодшій групі; їм, звичайно, не дістає могутності, мускулатури і загальної сили;

в) собаки старшої вікової групи мають закінчений розвиток і до них необхідно пред’являти усі вимоги стандарту.

При наявності у собак ознак постаріння їх необхідно враховувати і відповідним чином знижувати оцінки.

При зниженні оцінки собаки за відхилення від нормального росту, передбаченого стандартом (занадто крупні або занадто малорослі), експерт зобов’язаний виміряти висоту в холці і зазначити її в звіті. При цьому у норних тер’єрів збільшення росту більш як на 1 сантиметр від встановленого стандартом – є дискваліфікуючою вадою.

3.13. Після закінчення розставлення собак (відповідно до того, яку з них екперт вважає найкращою) і визначення їхніх оцінок експерт оголошує власникам собак присуджені оцінки і порядкові місця, дає короткі пояснення про результати експертизи. Складає відомість про результати експертизи собак на рингу де визначається їх племінна класність і порядкові місця у класі відповідно до Положення про проведення виставок і виводок.

Внесення будь-яких змін у присуджені собакам оцінки і порядкові місця в рингу після оголошення оцінок забороняється.

3.14. Після оголошення оцінок експерт приступає до опису собак.

3.15. Опис собаки варто починати з визначення її породності, типу конституції, росту та кістяка. Обов’язково відмічається стан прикусу. Далі іде опис недоліків та вад окремих статей, який повинен бути зроблений як можливо повніше, у послідовності, передбаченій стандартом. Опис повинен мотивувати дану собаці оцінку і місце в рингу.

3.16. Після заповнення відомостей комплексних оцінок на обласних, міжобласних(зональних), гарнізонних, регіональних, республіканських та Всеукраїнських виставках експерт викликає власників собак, що пройшли комплексну оцінку, на ринг і розставляє собак згідно порід, статей і отриманого класу у порядку зайнятих місць по сумі бальної оцінки.

Викликаючи кожного собаку й оголошуючи дані його комплексної оцінки, експерт вручає власникам дипломи та медалі до них, відповідно до отриманої класності. Власникам собак, які не були віднесені до племінних класів, вручаються свідоцтва про оцінку екстер’єра.

3.17. Експерт, не пізніше двох місяців після проведення виставки складає і представляє в організацію, яка проводила виставку, за попередньою домовленістю звіт про проведену експертизу, який повинен містити:

а) характеристику стану породи на підставі результатів експертизи згідно статей і вікових груп, а також, по можливості, аналіз і рекомендації щодо подальшої селекційно-племінної роботи з породою, або групою порід;

б) відомості про кожного собаку, що пройшов експертизу, за формою: № п/п, кличка, № УРПКМС, якщо такий є, або № родовіднихдокументів на мисливського собаку встановленого зразка, забарвлення, дата народження, наявність дипломів на випробуваннях або змаганнях і їх ступені, прізвище та ініціали власника та його адресу, описекстер’єру, присуджена оцінка екстер’єру, комплексна оцінка, поіменний список класних нащадків із вказівкою екстер’єру і дипломів за мисливські якості з додатком копій родоводів, дипломів за мисливські якості й екстер’єр з вказівкою прізвища експертів, що їх видали; вказати – віднесений до якого класу, місце в класі, присуджена медаль.

в) кличка, № УПКМС або № родовідних документів, прізвище й ініціали власників батьків собак, наявність оцінки екстер’єра та дипломів отриманих на випробуваннях або змаганнях і їх ступені.

Оплата звіту проводиться за домовленістю.

3.18. Собаки, виведені власниками з рингу після розставлення, включаються у звіт із вказівкою даної їм оцінки і порядкового місця з записом “виведена з рингу після розставлення до оголошення оцінок”, або “виведена з рингу після оголошення оцінки до опису”, але свідоцтва цим собакам не видаються. Комплексній оцінці вони не підлягають.

Інструкції

***