Положення про розплідники та заводські афікси в системі ФМСУ

Додаток до Положення про племінну роботу

Положення про розплідники та заводські афікси в системі ФМСУ

 1. Загальні положення

  1. Розплідник племінних собак в системі ФМСУ– спеціалізоване господарство для ведення племінної роботи з мисливськими собаками, створене на основі маточного поголів’я за ініціативою власників собак.

  2. Для створення розплідника собаковод (або група) повинен мати не менше п’яти племінних сук-плідниць, зареєстрованих у Федерації мисливського собаківництва України (далі – ФМСУ).

  3. Приватний розплідник може організувати фізична особа у віці від 18 років, що відповідає мінімально одній із наступних вимог:

 • мати звання експерта-кінолога;

 • мати середню або вищу біологічну, ветеринарну або зоотехнічну освіту.

  1. Колективний розплідник може організувати група собаководів – група фізичних осіб, які досягли 18-річного віку – об’єднана на добровільних засадах для роботи в розпліднику. Мінімально одна із осіб повинна відповідати вимогам, вказаним у п. 1.3.

  2. Відомчий розплідник може створити юридична особа – державна або недержавна організація чи об’єднання. Для керівництва розплідником організація призначає відповідальну особу, що відповідає вимогам, переліченим у п. 1.3.

  3. Заводчик в системі ФМСУ – особа, яка на правах власності або оренди є господарем суки-плідниці, зареєстрованої в ФМСУ, в період від моменту в’язки до остаточного документального посвідчення (видачі відповідного акту) про отримання від неї мету.

 1. Реєстрація й облік розплідників.

  1. Реєстрація розплідника проводиться в Кінологічній спілці України (далі – КСУ) через ФМСУ.

  2. ФМСУ приступає до реєстрації розплідника, якщо до письмової заяви від імені юридичної чи фізичної особи додається:

 • список собак і копії їх родовідних документів;

 • копії дипломів з результатами оцінки за екстер’єр та копій дипломів з польових випробувань і змагань;

 • копії виданих племінних сертифікатів на сук-плідниць;

 • копії документів, що засвідчують отримані мети (не менше двох метів від будь-якої, однієї або двох, з п’яти племінних сук);

 • копія документа, що підтверджує відповідність власника (або власників) розплідника умовам п. 1.3;

 • для юридичної особи: штатний розклад разом із копією документа, що підтверджує відповідність особи, що відповідатиме за племінну роботу з собаками, умовам п. 1.3;

 • документальне підтвердження представником осередку ФМСУ того, що собаки є фізично здоровими, а місце утримання та вигулу тварин і т.д. відповідають загальноприйнятим санітарним вимогам.

  1. Після реєстрації видається документ на право власності розплідником. Можливі заперечення проти реєстрації та видачі документа на право власності розглядає президія ФМСУ.

  2. Вартість внеску за реєстрацію розплідника визначає президія ФМСУ.

3. Назва розплідника (заводський афікс), його діяльність та ліквідація.

  1. Назва розплідника (заводський афікс) – додаток до клички собаки. Назва розплідника реєструється в КСУ через ФМСУ. Назва розплідника не може бути занадто довгою, тобто має складатися не більше як із трьох слів. Кожна назва розплідника повинна чітко відрізнятися від уже зареєстрованих.

  2. Власники розплідників при реєстрації подають письмову заяву на присвоєння назви розпліднику (указується три можливих варіанти в порядку їх першорядності).

  3. При бажанні заводчик на основі письмової заяви може зареєструвати свій заводський афікс, який отримуватимуть усі цуценята, народжені від сук, що належать цьому заводчику, незалежно від породи собаки.

  4. Заводський афікс вказується разом із кличками собак, народжених від усіх сук-плідниць із даного розплідника, незалежно від їх породи.

Назва і кличка присвоюються на все життя і повинні бути вказані в усіх кінологічних документах.

  1. Заводський афікс може застосовуватися як префікс, тобто перед кличкою собаки, так і суфікс – після клички. Порядок застосування назви визначає власник і вказує в заяві.

  2. Заводський афікс не може бути застосований іншим розплідником (заводчиком), що функціонує в системі ФМСУ. У випадку порушення цього права президія ФМСУ визначає міру покарання для порушника.

  3. Заводські афікси, зареєстровані в іноземних організаціях, не можуть використовуватися в системі ФМСУ.

  4. Цуценята, народжені на правах оренди, записуються під назвою розплідника орендаря, якщо йому відповідно до договору оренди передані права розведення, в іншому випадку – зберігається заводський афікс власника.

  5. Договір оренди укладається в 3-х екземплярах (1-й – осередку ФМСУ, на обліку якого перебуває мисливський собака, 2-й – власникові, 3-й – орендарю).

Договір оренди посвідчується печаткою осередку ФМСУ, на обліку якого перебуває мисливський собака, підписами власника й орендаря.

  1. Розплідник на правах власності володіє племінними собаками, самостійно проводить племінну роботу з ними і несе повну відповідальність за якість отриманих від його собак нащадків (до передачі їх новим власникам).

  2. У розпліднику, окрім власних, можуть утримуватися орендовані собаки.

  3. За заявою власника (власників) розплідник може бути переданий іншому власникові (власникам) чи юридичній особі.

  4. У випадку смерті власника приватний розплідник може бути переданий його спадкоємцям відповідно до умов заповіту або у разі його відсутності – за письмовою заявою нащадка у відповідності до чинного законодавства України.

  5. При розпускові колективного розплідника його назва анулюється і довідка про реєстрацію повинна бути повернена ФМСУ.

  6. Для собак від собак-плідниць без реєстрації заводського афіксу присвоюється лише одна кличка відповідно до букви мету.

  7. Назва розплідника анулюється, а його назва не може бути використана на протязі послідуючих двадцяти років у випадку:

 • якщо в розпліднику на протязі двох років не ведеться племінна робота і потомство з нього не реєструється в обласному осередку ФМСУ;

 • смерті власника, якщо права на розплідник офіційно не передані спадкоємцям;

 • якщо при передачі розплідника новому власникові не буде укладений договір про передачу назви новому власникові;

 • якщо власник розплідника позбавлений права ведення племінної діяльності у випадку дисциплінарного покарання.

  1. Про всі зміни в діяльності розплідника осередок ФМСУ зобов’язаний повідомити відповідне відділення Кінологічної спілки України в якнайкоротші строки.

 1. Права і обов’язки власника розплідника та заводчика.

  1. Власник розплідника зобов’язаний:

 • у своїй діяльності керуватися Положенням про племінну роботу з породами мисливських собак, іншими нормативними документами, прийнятими в системі ФМСУ;

 • реєструвати мет в осередку ФМСУ і надавати ФМСУ всі необхідні документи для його оформлення;

 • подавати до осередку ФМСУ план в’язок (щорічний та перспективний) та ін.;

 • обов’язково проводити таврування цуценят;

 • передавати цуценят новим власникам лише після складання акту разом із довідкою про походження мисливського собаки, виданою осередком ФМСУ;

 • надавати осередку ФМСУ право контролю за собаками і документацією розплідника.

  1. Власник розплідника має право:

  • самостійно вести племінну роботу;

  • отримувати консультації спеціалістів у відділенні ФМСУ;

  • користуватися наявною в ФМСУ базою даних плідників;

  • мати власний логотип і використовувати його при видачі довідок про походження;

  • представляти розплідник на заходах, що проводяться під егідою ФМСУ.

  1. Заводчик зобов’язаний:

 • доглядати сук, власником яких є, забезпечити їм необхідний догляд, сприятливі умови утримання і годування;

 • в’язати сук, власником яких є, лише з дотриманням затвердженого плану в’язок;

 • реєструвати мет в осередку ФМСУ і надавати ФМСУ усі необхідні документи для його оформлення;

 • при реалізації цуценят враховувати рекомендації відповідальної за племінну роботу особи;

 • обов’язково проводити таврування цуценят;

 • передавати цуценят новому власнику лише після складання акту разом із довідкою про походження мисливського собаки, виданою осередком ФМСУ.

  1. Заводчик має право:

 • зареєструвати свій заводський афікс через ФМСУ в КСУ, чим захищає свої права від використання афіксу іншими особами;

 • вносити власні пропозиції на розгляд відповідального за племінну роботу щодо підбору племінного пса;

 • реалізувати цуценят на власний розсуд;

 • отримувати консультації спеціалістів у відповідному обласному осередку ФМСУ.

 1. Контроль за діяльністю розплідника.

  1. В системі ФМСУ розплідник веде свою діяльність через обласний осередок ФМСУ за місцем його реєстрації. Обласному осередку ФМСУ, через який видаються належним чином оформлені довідки про походження мисливського собаки, належить право контролю за діяльністю розплідника.

 1. Юридична відповідальність.

  1. Власник розплідника (заводчик) несе персональну відповідальність за якість розведеного ним племінного поголів’я і достовірність виданих документів.

  2. Власник розплідника (заводчик) до моменту передачі цуценят новому власникові несе повну відповідальність за якість виховання отриманих від його собак нащадків.

  3. У випадку порушень даного положення, фальсифікації даних на собак, надання недостовірних відомостей і т.п. до власника розплідника та заводчика в залежності від важкості порушень можуть застосовуватися наступні штрафні санкції:

 • попередження;

 • догана;

 • позбавлення права вести племінну діяльність на протязі одного року;

 • позбавлення права вести племінну діяльність на протязі двох років;

 • повна заборона вести будь-яку племінну діяльність.

  1. Усі непорозуміння, що можуть виникнути між власником розплідника або заводчиком та новим власником цуценяти, вирішуються відповідно до передбаченого чинним законодавством порядку.

Правління ФМСУ

Положення

***