Протокол № 1 Установчої конференції Федерації мисливського собаківництва України

ПРОТОКОЛ №1
Установчої Конференції Федерації мисливського собаківництва України 
м. Київ, “10” червня 2003 р.

На зборах присутний 61_ делегат відповідно до журналу реєстрації учасників конференції (витяг з журналу реєстрації учасників – “Список учасників Установчої Конференції” – додається).

Порядок денний:

  1. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
  2. Про утворення всеукраїнської громадської організації – Федерації мисливського собаківництва України (надалі – Федерація).
  3. Про затвердження Статуту Федерації.
  4. Про обрання керівних органів Федерації.
  5. Про визначення місцезнаходження Федерації.
  6. Про легалізацію Федерації.

Розгляд питань:
1. По першому питанню слухали Ведмідя Миколу Максимовича:
Доповідач запропонував обрати Головою зборів Голубченко Анатолія Костянтиновича, а Секретарем зборів Куцан Леоніда Кириловича.
Вирішили: обрати Головою зборів Голубченко Анатолія Костянтиновича, Секретарем зборів Куцан Леоніда Кириловича.
Голосували: одноголосно – “за”.

2. По другому питанню слухали Голову зборів.
Доповідач запропонував утворити Федерацію з всеукраїнським статусом, з поширенням діяльності Федерації на територію всієї України у зв’язку з тим, що Федерація буде мати місцеві осередки у більшості областей України.
Вирішили: утворити всеукраїнську громадську організацію з назвою “Федерація мисливського собаківництва України”.
Голосували: одноголосно – “за”.

3. По третьому питанню слухали Голубченко А. К.
Доповідач зачитав проект Статуту Федерації.
Виступив Карвацький Ю.В. та запропонував внести доповнення щодо кількісного складу керівних органів Федерації. А саме, збільшити кількість членів Президії до 10 осіб.
Конференція прийняла пропозицію Карвацького Ю.В.
Голова Конференції запропонував затвердити Статут Федерації з урахуванням прийнятих Конференцією доповнень.
Вирішили: погодитись з текстом і затвердити Статут Федерації з урахуванням прийнятих Конференцією доповнень.
Голосували: одноголосно – “за”.

4. По четвертому питанню слухали Голову зборів.
Було запропоновано обрати Голубченко Анатолія Костянтиновича Президентом Федерації; Шуляра Миколу Степановича та Дебчинського Олександра Володимировича Віце-президентами; Ведмідя Миколу Максимовича, Стоячко Анатолія Володимировича, Грановського Володимира Костянтиновича, Топачевського Костянтина Петровича, Дмитрієву Зінаїду Георгіївну, Боровика Костянтина Олексійовича, заступника Голови Правління-старшого кинолога (згідно Статуту) – членами Президії; Горського Юрія Вітольдовича Головою Ревізійної комісії, а Задвернюка Олексія Васильовича та Постнову Тетяну Володимирівну членами Ревізійної комісії.

Вирішили:
Президентом Федерації обрати – Голубченко Анатолія Костянтиновича.
Віце-президентом Федерації обрати – Шуляра Миколу Степановича.
Віце-президентом Федерації обрати – Дебчинського Олександра Володимировича.
Членом Президії обрати – Ведмідя Миколу Максимовича.
Членом Президії обрати – Стоячко Анатолія Володимировича.
Членом Президії обрати – Грановського Володимира Костянтиновича.
Членом Президії обрати – Топачевського Костянтина Петровича.
Членом Президії обрати – Дмитрієву Зінаїду Георгіївну.
Членом Президії обрати – Боровика Костянтина Олексійовича.
Членом Президії (штатна посада) – заст. Голови Правління- ст. кінолог (згідно Статуту).
Головою Ревізійної комісії обрати – Горського Юрія Вітольдовича
Членом Ревізійної комісії обрати – Задвернюка Олексія Васильовича.
Членом Ревізійної комісії обрати – Постнову Тетяну Володимирівну.
Голосували: одноголосно – “за”.

5. По п’ятому питанню слухали Голову зборів.
Доповідач запропонував визначити місцезнаходження Федерації за наступною адресою: Україна, м. Київ-053, Нестерівський провулок, 7/9.
Вирішили: погодитись з пропозицією доповідача і визначити місцезнаходження Федерації за адресою: Україна, м. Київ-053, Нестерівський провулок, 7/9.
Голосували: одноголосно – “за”.

6. По шостому питанню слухали Голову зборів.
Доповідач проінформував присутніх про те, що згідно з чинним законодавством Федерацію потрібно легалізувати в Міністерстві Юстиції.
Вирішили: легалізувати Федерацію шляхом реєстрації. Доручити Президенту організувати проведення легалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Голосували: одноголосно – “за”.

Підписи
Голова зборів, секретар зборів.

Нормативні документи

***