ПРОТОКОЛ Засідання Кінологічної Ради

ФЕДЕРАЦІЯ МИСЛИВСЬКОГО СОБАКІВНИЦТВА УКРАЇНИ

(ФМСУ)

ПРОТОКОЛ

23.05.2012 м.Київ

Засідання Кінологічної Ради

Голова: В.К.Грановський

Секретар: Д.В.Карплюк

Присутні:

Голубченко А.К., Грановський В.К., Беляєв Ю.Ф., Дмитрієва З.Г., Топачевський К.П., Бойко Г.А., Медведєва З.Б., Риков С.Б., Соловей М.О., Черних О.В., Ващенко Л.О., Дорошенко А.К.

Запрошені: Домашовець О.І.

Відсутні з поважних причин (відпустки, хвороба, відрядження):

Засідання є правомірним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

• Звернення Кінологічної ради до Міністра аграрної політики і продовольства України (Карплюк Д.В.).

 • Затвердження правил випробування для континентальних лягавих (Грановський В.К., Домашовець О.І.).

 • Затвердження тимчасового стандарту карпатської гончої (Соловей М.О.).

 • Затвердження змін до бонітувальної таблиці континентальних лягавих (Домашовець О.І.).

 • Затвердження змін до Положення про проведення виставок і виводок собак мисливських порід(Грановський В.К.).

 • Затвердження змін до Положення про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід(Грановський В.К.).

 • Затвердження змін до Положення про експертів з мисливського собаківництва України (Соловей М.О.).

 • Запровадити курсинг для допуску до IIплемінного класу у хортих (Дмітрієва З.Г.)

 • Затвердження змін в Положення про племінну роботу з породами мисливських собак. (Дмітрієва З.Г.)

 • Різне.

 1. СЛУХАЛИ:

В.К.Грановський – Звернення Кінологічної ради до Міністра аграрної політики і продовольства України.

ВИСТУПИЛИ:

М.О.Соловей – Запропонував спочатку зустрітись із Головою Державного агентства лісових ресурсів України або із його заступником, а вже потім – відсилати звернення до Міністра аграрної політики та продовольства.

Медведєва З.Б. – Запропонувала додати в текст, що бездіяльність в сфері мисливського собаківництва призведе до втрати генофонду мисливських собак.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відправити звернення Кінологічної ради (з доповненнями) до Міністра аграрної політики і продовольства України, після обговорення цього питання із Головою Державного агентства лісових ресурсів України або із його заступником.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

II. СЛУХАЛИ:

Грановський В.К. – про нові правила випробування для континентальних лягавих. Вітчизняні правила обмежують можливості власників континентальних лягавих. За основу нових правил були взяті німецькі правила для усіх континентальних лягавих. Нові правила – це переклад німецьких правил, які діють в Німеччині.

ВИСТУПИЛИ:

Риков С.Б. – в FCI є загальні і клубні правила. Клубні правила затверджують в FCI, тому нехай Всеукраїнські клуби дратхаарів і курцхаарів приймають ці правила.

Домашовець О.І. – ці правила потрібні власникам континентальних собак, які хочуть брати участь у міжнародних змаганнях в Європі. Ніхто не відміняє вітчизняні правила, але обмежувати континентальних лягавих ми не можемо. Уже є 16 експертів, які пройшли семінар і можуть судити за цими правилами.

ПОСТАНОВИЛИ:

прийняти правила проведення тестів, випробувань та змагань континентальних лягавих, терміном на 5 років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

III. СЛУХАЛИ:

Соловей М.О. – про тимчасовий стандарт карпатського гончака. В останні 3 роки зустрічається із цією породою на виставках. Стандарт описували із оціночних листів. Україні потрібно набрати поголів’я цієї породи, тому не можна заганяти цю породу в жорсткі стандарти.

ВИСТУПИЛИ:

Дмитрієва З.Г. – запропонувала внести зміни до опису голови карпатського гончака, а саме: черепна частина чуть більше морди, виражені надбрівні дуги, виражений перехід від чола до морди.

Беляєв Ю.Ф. – запропонував зробити генетичний аналіз карпатського гончака і російського гончака.

ПОСТАНОВИЛИ:

прийняти тимчасовий стандарт та бонітувальну таблицю для карпатського гончака, з доповненнями Дмитрієвої З.Г., а саме: черепна частина чуть більше морди, виражені надбрівні дуги, виражений перехід від чола до морди. Термін дії тимчасового стандарту буде визначено Кінологічною радою окремо. Комісії по гончакам, при Кінологічній Раді, підготувати правила по вільному кабану для породи гончаки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

IV. СЛУХАЛИ:

Грановський В.К. – затвердження змін до таблиці комплексної оцінки континентальних лягавих.

ВИСТУПИЛИ:

Медведєва З.Б. – запропонувала диплом зі стійкою вважати основним, а диплом отриманий на комплексних змаганнях – додатковим.

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти зміни до бонітувальної таблиці з уточненням Медведєвої З.Б., а саме: диплом зі стійкою вважати основним, а диплом отриманий на комплексних змаганнях – додатковим.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

V. СЛУХАЛИ:

Грановський В.К. – щодо внесення змін і доповнень до Положення про проведення виставок і виводок собак мисливських порід.

Дмитрієва З.Г. – лягаві, норні та спанієлі в класі Еліта повинні мати один із дипломів основний або додатковий, отриманий на змаганнях обласного і вище рівня.

Для всіх порід враховувати лише нащадків, які віднесені до племінних класів наступним чином:

 • клас Еліта – 6 балів;

 • Перший племінний клас – 3 бали;

 • Другий племінний клас – 1 бал.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) внести наступні зміни в Положення про проведення виставок та виводок мисливських собак:

а) пункт 3.1 доповнити фразою „На обласні виставки організаторам потрібно узгоджувати експертів з Правлінням ФМСУ”.

б) пункт 3.10 доповнити фразою „Також, на розсуд експерта, із собак, що зайняли перші місця в ринзі, з оцінкою екстер’єру «відмінно», а у молодшій віковій групі з оцінкою екстер’єру „дуже добре” обирається «Кращий представник породи» кращий пес(вижлець), краща сука (вижлиця) але не дається звання «Чемпіон виставки»”.

2) внести наступні зміни до таблиці мінімальних вимог визначення класності:

а) Для порід лягаві, норні і спанієлі, клас Еліта, повинні мати один із дипломів основний або додатковий на змаганнях обласних і вище рівня, ввести в дію з 1.01.2013 року, дипломи отримані на випробуваннях до цього терміну врахувати.

б) для класу Еліта – псові необхідно мати 6 класних нащадків, а суці – 4 класних нащадки;

в) Для всіх порід враховувати лише нащадків, які віднесені до племінних класів наступним чином:

– клас Еліта – 6 балів;

– Перший племінний клас – 3 бали;

– Другий племінний клас – 1 бал

Максимально враховуються тільки 6 кращих нащадків (максимум 36 балів).

VІ. СЛУХАЛИ:

Грановський В.К. – щодо внесення змін і доповнень до Положення про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) внести наступні зміни в Положення про проведення випробувань і змагань собак мисливських порід:

а) пункт 8 доповнити фразою „На обласні змагання організаторам потрібно узгоджувати експертів з Правлінням ФМСУ”.

б) пункт 17 доповнити наступною фразою „ Якщо собака на випробуваннях і випробувальних станціях отримує диплом I ст. , то експерт протягом 14 днів повинен здати звіт в Правління ФМСУ, з детальним описом роботи цієї собаки. Диплом собаці видається тільки після надходження підтвердження від Кінологічної ради.

VІІ. СЛУХАЛИ:

Соловей М.О. – запропонував внести доповнення в Положення про експертів з мисливського собаківництва України, а саме – зробити обов’язковими семінари для експертів.

ПОСТАНОВИЛИ:

внести доповнення в Положення про експертів з мисливського собаківництва України.

пункт 9.3 доповнити фразою – „ Обов’язково, раз в 5 років, експертам потрібно пройти курс підвищення кваліфікації (семінар)”.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

VІІІ. СЛУХАЛИ:

Дмитрієва З.Г. – запропонувала запровадити курсинг для допуску до IIплемінного класу. В жовтні планується провести семінар, на який запросити спеціалістів із КСУ та Росії , щоб наші експерти по хортим пройшли стажування по курсингу.

ПОСТАНОВИЛИ: Доручити комісії підготувати всі документи по курсингу для хортих. Випробування проводити в комплексі (по прямій для визначення прудкостіта„U” трасою).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ІХ. СЛУХАЛИ:

Дмитрієва З.Г. – запропонувала внести зміни в Положення про племінну роботу з породами мисливських собак, а саме: використовувати в племінній роботі собак із оцінкою за екстер’єр не нижче «дуже добре», а також повернути терміни в’язок всі породи з 18 міс . , а норні – з 15 міс.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Внести зміни в Положення про племінну роботу з породами мисливських собак, а саме:

а) пункт 4, підпункт „б” замінити фразою: „ті, що на момент оформлення в’язки ще не отримали племінної оцінки, але мають на виставці або виводі оцінку екстер’єру не нижче „дуже добре”, диплом по основних видах дичини – на випробуваннях, повний чотирьохколінний родовід ФМСУ або допущені для запису до УПКМС з неповним родоводом, мають міжнародний родовід або родовід, виданий іноземною кіно логічною організацією, з якою ФМСУ співпрацює на підставі договору, тобто мають право допуску до будь-якого племінного класу;

б) пункт 7 викласти в наступній редакції:

– до в’язок допускаються племінні собаки у віці від 18 місяців (тер”єрів і такс – з 15 місяців). Граничний вік для суки – до 9 років, пси – без обмежень в віці. Незалежно від породи та періодичності тічок допускається інтервал між в’язками суки не менше 11 місяців.

–особо цінним плідницям строк використання у племінному розведенні може бути подовжено на 1-2 роки порішенню племінної коміссії ФМСУ.

Примітка: у випадку загибелі мета або при народженні 1-2 цуценят, Племінною комісією відділення ФМСУ може бути дозволена в’язка на наступну тічку, але з проміжком не менше 6-ти місяців. У випадку в’язок в обидві тічки підряд, наступний інтервал повинен становити не менше 1-го року (12 місяців).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Х. СЛУХАЛИ :

Домашовець О.І. – виніс на розсуд питання,що до доцільності запису в УКПМС собак відомого походження, які отримали польові дипломи в системі КСУ І FСІ, як такі,що підтвердили свої мисливські якості.

ВИСТУПИВ :

Риков С.Б – висловив свою думку , що цього робити не потрібно і до УКПМС записувати собак відомого походження, з дипломами виключно виданими в системі ФМСУ.

ПОСТАНОВИЛИ : Собакам народженним після 2008 року, УПКМС присвоюється тільки з родоводом ФМСУ та польовими дипломами ФМСУ.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

Дмитрієва З.Г. – рекомендувати Президії ФМСУ узгоджувати Положення про проведення кінологічних заходів разом з проектом плана на наступний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Домашовець О.І. – будуть подавати план ФМСУ разом із Положенням і списком експертної комісії.

Риков С.Б. – виступив з пропозицією проводити Всеукраїнську виставку один раз на 2 роки в третій тиждень червня. Звернуть увагу на необхідність більш святково проводити ринги комплексної оцінки. Також висловив пропозицію на виставках обирати тільки І місце у І класі та І місце у класі Еліта. В процессі обговорення Медведєва З.Б. підтримала пропозицію Рикова С.Б. та запропонувала прийняти її.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати Правлінню ФМСУ Всеукраїнську виставку мисливських собак проводити раз в 2 роки, в третю неділю червня. Виставку проводити з обов’язковим бонітуванням, яке проводити святково. Усі документи видавати урочисто наприкінці завершення виставки. Кінологічна рада рекомендує внести зміни в «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках», а саме – розстановку собак в ринзі і опис собак – тільки с оцінкою “відмінно”. Решта собак – отримують тільки оцінку. Обирати тільки I місце в I класі і Еліта.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

Медведєва З.Б. – затвердити персональний склад комісій при Кінологічній Раді.

ВИСТУПИЛИ:

Домашовець О.І. – Президіумом ФМСУ , згідно п.4.7 , були створені комісії по породам, які допомагають у вирішенні поточних питань щодо кожної породи.

ПОСТАНОВИЛИ: Створити і затвердити членів комісій по породам при Кінологічній раді (список членів комісій в додатку 1) та підготувати Положення по комісіям по породам при Кінологічній раді.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

Бойко Г.А. – про доцільність видачі племінних сертифікатів.

ВИСТУПИЛИ:

Домашовець О.І. – племінні сертифікати будуть видаватись для того, щоб перевірити чи правильно оцінили собаку.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати Президіуму ФМСУ племінні сертифікати залишити тільки для класу Еліта і для його отримання мати сертифікат I племінного класу. Сертифікат IIплемінного класу не є обов’язковим, але може бути отриманий за бажанням власників.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова В.К. Грановський

Секретар Д.В. Карплюк

Додаток №1

Список робочих комісій при Кінологічній раді

Норні:

 1. Медведєва З.Б. (голова комісії)

 2. Томіна Н.О.

 3. Мельніченко В.В.

 4. Некраш К.В.

 5. Коновалов Ю.В.

 6. Ружицький С.Б.

 7. Бойко Г.А.

Лайки:

 1. Топачевський К.П. (голова комісії)

 2. Бойко Г.А.

 3. Верхов А.Г.

 4. Вербило С.Д.

 5. Герасютенко В.О.

 6. Ружицький С.Б.

 7. Шабранська Н.С.

Спанієлі та ретривери:

 1. Черних О.В. (голова комісії)

 2. Бобров М.Є.

 3. Голоколосова Н.К.

 4. Лобков С.В.

 5. Переходов В.І.

 6. Клименко Н.М.

 7. Скуртов В.В.

Гончі та фарбери:

 1. Соловей М.А. (голова комісії)

 2. Бойко Г.А.

 3. Коробчук В.М.

 4. Перхун М.В.

 5. Мельніченко В.В.

 6. Ногас А.Я.

 7. Осіпов В.Г.

Лягаві:

Грановський В.К. (Голова комісій)

Підкомісія: континентальні

 1. Грановський В.К. (голова комісії)

 2. Риков С.Б.

 3. Домашовець О.І.

 4. Дорошенко А.К.

 5. Кобаль Е.Ю.

 6. Поддубний В.І.

 7. Сіроштан С.М.

 8. Влащенко І.М.

 9. Федухін О.В.

Підкомісія: острівні

 1. Осадчук Е.Д. (голова комісії)

 2. Ващенко Л.О.

 3. Голубченко А.К.

 4. Коваль В.П.

 5. Єгорченко О.М.

 6. Коновалов Ю.В.

 7. Стоячко А.В.

 8. Кравець С.А.

Хорти:

 1. Риков С.Б. (голова комісії)

 2. Ногас А.Я.

 3. Васюта К.С.

 4. Рикова І.Є.

 5. Шокурова О.Є.

 6. Котеленець І.В.

 7. Середняк Д.П.

Дата наказа обо рішення: 
Середа, Травень 23, 2012
РІШЕННЯ кінологічної Ради