РІШЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВІД 11.06.14 року

Слухали: Шабранську Н.С – що до присвоєння категорій.
Справа Докійчука О.В.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Докійчуку О.В. ІІ категорію по породам по групі порід норні.

Справа Сімчука Ю.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Сімчуку Ю. ІІ категорію по породам та випробуванням по групі порід гончаки.

Справа Соловей Л.В.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Соловей Л.В. ІІ категорію по породам та випробуванням по групі порід гончаки.

Справа Бойко С.Г.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Бойко С.Г І категорію по породам та випробуванням по групі порід гончаки.

Справа Соловей М.О.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Соловей М.О. ІІ категорію по випробуванням по групі порід лягаві.

Справа Сіліної О.Г.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Сіліній О.Г. І категорію по породам по групі порід лягаві.

Справа Ружицького С.Б.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Присвоїти Ружицькому С.Б. Національну категорію по породам та випробуванням по групі порід лайки.

Справа Войталюка П.Б..
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Відмовити в присвоєнні Войталюку П.Б. ІІ категорії по породам та випробуванням по групі порід лайки (подані документи не відповідають вимогам для присвоєння категорії, а саме відсутні рекомендації та рецензія).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Слухали: Шабранську Н.С. – щодо письмової заяви Бойко Г.А. стосовно Мелікаєва І.А.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: Поновити Мелікаєва І.А у складі експертів ФМСУ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Слухали: Шабранську Н.С. – щодо порушень «Положення про проведення випробувань та змагань» з боку експертів І категорії по групі порід норні Войталюка П.Б. та Коробчука В.М.
Ними були проведенні випробування норних по несертифікованій норі.
Голосували:
«За» – одноголосно.
Рішення: дипломи здобуті на цих випробуваннях не анульовувати. Зобов’язати Войталюка П.Б. та Коробчука В.М. подати письмові пояснення, які розглянути на комісії по групі порід норні. На цей період відсторонити зазначених осіб від експертизи на виставках та виводках, випробуваннях та змаганнях.

Слухали: Шабранську Н.С. – що до порушень «Положення про проведення випробувань та змагань» з боку експертів І категорії по групі порід лайки Данилюка В.І.. та експерта ІІ категорії Поруцького В.М. а саме були відсутні документи щодо походження ведмедя.
Голосували: «За» – 6
Проти -1
Рішення: – дипломи здобуті на цих випробуваннях не анульовувати. Висловити догану експертам Данилюку В.І. та Поруцькому В.М. Правлінню ФМСУ провести розслідування щодо протиправних дій керівника Хмельницького о/о Крапивського С.М.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Слухали: Грановського В.К. – щодо внесення змін в «Положення про експертів», а саме:
Ввести звання експерта кінолога ІІІ категорії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення: звернутися до КР з приводу введення звання експерта кінолога ІІІ категорії.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Слухали: Грановського В.К. – щодо наведення порядку у сертифікації випробувальних станцій.
Рішення: – рекомендувати комісіям по породам провести ревізії по областям з приводу сертифікацій випробувальних станцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Слухали: Соловья М.О. стосовно розширення повноважень експертів Національної категорії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення: звернутися до КР з приводу розширення повноважень експертів Національної категорії.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Дата наказа обо рішення: 
П'ятниця, Червень 6, 2014
РІШЕННЯ кваліфікаційної комісії