РІШЕННЯ Позачергової конференції Федерації мисливського собаківництва України

РІШЕННЯ

11.11.2015 р. м. Київ

Позачергової конференції

Федерації мисливського собаківництва України

Порядок денний:

 1. Прийняття змін та доповнень до Статуту ФМСУ згідно Закону «Про громадські об’єднання».

 2. Різне:

 • доповнити склад Президії ФМСУ, згідно Статуту ФМСУ до 11 осіб;

 • обговорення проведення V Всеукраїнської виставки ФМСУ;

 • виконання фінансових обов’язків осередками та колективними членами ФМСУ.

По першому питанню порядку денного

А. К. Голубченко пропонує прийняти статут з внесеними змінами та доповненнями за основу.

Голосували:

«За» – одностайно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

ВИРІШИЛИ:

Виключити із функцій Президії ФМСУ формування Кінологічної

Ради та утворення Екзаменаційної, Кваліфікаційної комісій та передати ці повноваження Кінологічному з’їзду.

Голосували:

«за» – 43, «проти» – 0, «утримався» – 1;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Формування Конфліктної комісії делегувати Раді ФМСУ, а формування Ревізійної комісії залишити в компетенції Конференції ФМСУ.

Голосували:

«за» – 43, «проти» – 0, «утримався» – 1;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Прийняття рішень, щодо створення відокремлених підрозділів, укладання та розірвання договорів про співробітництво та взаємодопомогу з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування залишити в компетенції Президії ФМСУ.

Голосували:

«за» – 43, «проти» – 0, «утримався» – 1;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що Правління, є виконавчим органом ФМСУ та формується

Президентом, для виконання покладених на нього завдань, в тому числі це стосується призначення Голови Правління, визначення структури Правління, його завдань та затвердження штатного розкладу, виключивши ці функції з компетенції Президії ФМСУ.

Голосували:

«за» – 43, «проти» – 0, «утримався» – 1;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

затвердити в наступних редакціях:

п.4.2.1.

«Повідомлення відокремленими підрозділами ФМСУ (як з правом юридичної особи так і без права юридичної особи) про звітно-виборчі конференції, загальні збори та запрошення офіційного спостерігача від ФМСУ є обов'язковими».

Голосували:

«за» – 36, «проти» -6, «утрималось» – 2;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

п.4.2.3. «Рішення про прийняття та внесення змін до статутів, про зміни керівників, відокремлених підрозділів (як з правом юридичної особи так і без права юридичної особи), погоджуються Президією ФМСУ».

Голосували:

«за» – 36, «проти» -6, «утрималось» – 2;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Виконавчий орган ФМСУ – Правління ФМСУ.

Голосували:

«за» – 38, «проти» -4, «утрималось» – 2;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Розділ 3, п.3.1. перший підпункт затвердити в наступній редакції:

«розробляє і подає як пропозиції та співпрацює з органом, що реалізує державну політику у галузі мисливського господарства та полювання проекти положень, правил, інструкцій та інших нормативних документів з питань мисливського собаківництва».

Голосували:

«за» – 38, «проти» -4, «утрималось» – 2;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

А. К. Голубченко пропонує призначити редакційну комісію, в складі:

 1. Грановський В. К.,

 2. Сіроштан С. М.,

 3. Євграфов А. С.,

 4. Давидюк Л. М.

Голосували:

«за» – 36, «проти» –8, «утрималось» – 0;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

надати членам редакційної комісії Конференції право вносити, у разі потреби, будь-які зміни до Статуту ФМСУ на вимогу органа, що буде затверджувати приведення цього Статуту у відповідність до Закону України.

Голосували:

«за» – 43, «проти» –0, «утрималось» – 1;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

По другому питанню порядку денного

а.) ВИРІШИЛИ:

обрати Віце-президентом ФМСУ Шуляра М. С.

Голосували:

«За» – одностайно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

А.К. Голубченко – запропонував провести поіменне голосування по наданих пропозиціях.

РІШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Соловей М. О. – «за» - 42; «проти» - 2; «утримались» - 0;

 2. Бобров М. Є. – «за» - 41; «проти» - 1; «утримались» -2;

 3. Домашовець О. І. – «за» - 6; «проти» - 35; «утримались» - 3;

 4. Горошко В. М. – «за» - 12; «проти» - 30; «утримались» - 2;

ВИРІШИЛИ:

Доповнити склад Президії ФМСУ, а саме:

 1. Соловей М. О. – Член Президії ФМСУ

 2. Бобров М. Є. – Член Президії ФМСУ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

б.) ВИРІШИЛИ:

На Раді ФМСУ, яка запланована на грудень 2015 року, визначити пільгову ціну та термін реєстрації на V Всеукраїнську виставку у 2016 році. Винести питання, щодо визначення остаточної дати проведення V Всеукраїнської виставки.

Голосували:

«За» – одностайно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. в.)

ВИРІШИЛИ:

1. До Ради ФМСУ вирішити всі фінансові питання та провести звіряння по відділеннях ФМСУ.

2. Заслухати на Раді ФМСУ керівників відділень, які не погасять свою заборгованість після звіряння.

Голосували:

«За» – одностайно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Президент А. К. Голубченко

Секретар Л. М. Давидюк

Дата наказа обо рішення: 
Середа, Листопад 11, 2015
РІШЕННЯ Ради ФМСУ